KvízkérdésekAz in­téz­ke­dési kö­te­le­zett­ség
point.gif
KÖZREND — 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről — A rendőrség működésének általános elvei és szabályai


Ha a ren­dőrt az in­téz­ke­dés megtételében akadályozza, azt eltávolíthatja, vagy az akadályt más módon elháríthatja, az ezzel o­ko­zott a ren­dőr­ségnek az in­téz­ke­dés a­lap­já­ul szol­gá­ló cse­lek­ményben károsultat kártalanítania kell.
 
©2019 Rendorleszek.hu