KvízkérdésekJogok korlátozása
point.gif
KÖZREND — 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről — A rendőrség működésének általános elvei és szabályai


A ren­dőr­ség a feladatának ellá­tá­sa során a testi, a sze­mé­lyi, a magánlakás, a magántitok és a sérthetetlenségéhez, a adatokhoz, valamint a fű­ző­dő jo­go­kat a tör­vényben foglaltak sze­rint korlátozhatja.
 
©2020 Rendorleszek.hu