Precedensek, mint a jogalkalmazói jog egyik faj­tá­ja
point.gif
ÁLTALÁNOS JOGELMÉLETI ÉS KÖZJOGI ISMERETEKÁltalános jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek


Precedensek esetében vala­mely egyedi ügy­ben hozott (dön­tésbe fog­lalt) rendelkezés, pontosabban annak egyik része fo­gal­mazza meg a jogi nor­mát.

            előző definíció                                                            Ellenőrizd tudásod!
 
©2019 Rendorleszek.hu