Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekA legfőbb ügy­ész és az ügy­észség az Alaptör­vény sze­rint:
point.gif
ÁLTALÁNOS JOGELMÉLETI ÉS KÖZJOGI ISMERETEK — Az államhatalmi szervek rendszere


tetszőleges sorrendben írható

jo­go­kat gyakorol a össze­függésben,
kép­vi­se­li a a bírósági el­já­rásban,
felügyeletet gyakorol a bün­te­tés-;re­haj­tás tör­vényessége felett,
tör­vény által megha­tá­ro­zott to­váb­bi feladat- és ha­tás­köröket gyakorol.
 
©2020 Rendorleszek.hu