Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekAz or­szággyűlési képviselő megbízatása meg­szű­nik:
point.gif
ÁLTALÁNOS JOGELMÉLETI ÉS KÖZJOGI ISMERETEK — Az államhatalmi szervek rendszere


1) az megbízatásának megszűnésével;
2) halálával;
3) össze­fér­he­tet­len­ség kimondásával;
4);
5) ha a megválasztásához szük­sé­ges felté­te­lek már nem áll­nak fenn;
6) ha éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.
 
©2020 Rendorleszek.hu