Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekA közi­gaz­gatásban te­rü­le­ti tagolódás - il­le­tékesség - a­lap­ján meg­kü­lön­böz­tet­he­tünk:
point.gif
KÖZIGAZGATÁSI JOGI ISMERETEK — A közigazgatás szervezetrendszere


(or­szágos);
;rü­le­ti (regionális, megyei);
(já­rá­si) közi­gaz­gatási szer­veket.
 
©2020 Rendorleszek.hu