Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekA bün­te­tés ki­sza­bá­sá­nál ér­té­ke­len­dő tár­gyi kö­rül­mé­nyek
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEK — Büntetőjogi ismeretek


1) a cse­lek­mény konk­rét ve­szé­lyes­sé­ge (súlya),
2) a foka (az el­kö­ve­tés módja, esz­kö­ze, mód­sze­re),
3) a vég­hez­vi­tel módja (fo­lya­ma­tos­sá­ga, is­mét­lő­dé­se),
4) az o­ko­zott hát­rány nagy­sá­ga,
5) az adott bűn­cse­lek­mények gya­ko­ri­sá­ga stb.
 
©2020 Rendorleszek.hu